دهمین همایش داروسازی بالینی ایران

شرکت زیست تخمیر در دهمین همایش داروسازی بالینی ایران که در تاریخ 29 الی 31 خرداد 98 برگزار شد، شرکت کرده و برای فرهنگسازی هرچه بیشتر درمورد پروبیوتیک ها در خدمت پزشکان و بازدیدکنندگان گرامی بود.