انجمن گوارش و کبد ایران-تهران

شرکت زیست تخمیر مفتخر است در انجمن گوارش و کبد ایران  مورخ 25 مرداد  1397 ،  میزبان شما پزشکان و اساتید گرامی باشد. حضور شما مایه افتخار ماست.